karateoyama.pl
Serwis Karate Oyama

Egzaminy

Egzaminy na niższe stopnie kyu odbywają się trzy razy do roku oraz jeden egzamin dodatkowy jest przeprowadzany na klubowym obozie letnim.

                  Regulamin klubowy dopuszczający do egzaminów na

                 wyższe stopnie KYU / DAN

4 Kyu

 1. Wymagania techniczne- zgodnie z programem PFK

 2. Karencja minimum 1 – 2 lat (decyduje Prezes Klubu)

 3. Udział w zajęciach grupy zaawansowanej (ul. Szkolna w Katowicach) – minimum 50 godzin/ sezon, gdzie obecność jest każdorazowo potwierdzona przez instruktora prowadzącego grupę zaawansowaną. W przypadku niewypracowania wymaganej ilości godzin - udział w egzaminie WYKLUCZONY!!! W szczególnych przypadkach możliwe jest zmniejszenie wymaganej ilości godzin (np. choroba potwierdzona zwolnieniem lekarskim – brak potwierdzenia jest traktowane jako nieobecność nieusprawiedliwiona. Nieobecność powinna być zgłoszona u instruktora sensei Jacka Walaszczyka lub Prezesa Klubu).

 4. Absencja na zajęciach przed egzaminem nie może być dłuższa niż 4 tygodnie.


3 Kyu

 1. Wymagania techniczne- zgodnie z programem PFK

 2. Karencja minimum 1 – 2 lat (decyduje Prezes Klubu)

 3. Udział w zajęciach grupy zaawansowanej (ul. Szkolna w Katowicach) – minimum 90 godzin/ sezon, gdzie obecność jest każdorazowo potwierdzona przez instruktora prowadzącego grupę zaawansowaną. W przypadku niewypracowania wymaganej ilości godzin - udział w egzaminie WYKLUCZONY!!! W szczególnych przypadkach możliwe jest zmniejszenie wymaganej ilości godzin (np. choroba potwierdzona zwolnieniem lekarskim – brak potwierdzenia jest traktowane jako nieobecność nieusprawiedliwiona. Nieobecność powinna być zgłoszona u instruktora sensei Jacka Walaszczyka lub Prezesa Klubu).

 4. Absencja na zajęciach przed egzaminem nie może być dłuższa niż 4 tygodnie.

 5. Udział w zawodach ogólnopolskich lub minimum 2 zawodach klubowych (dotyczy szczególnie dzieci i młodzieży). W szczególnych przypadkach w zamian za udział w zawodach możliwe jest dopuszczenie zawodnika do egzaminu za jego szczególną aktywność na treningach i zaangażowanie na rzecz Klubu „Goliat”.

 6. Regularne opłacanie składek Klubowych

 7. Posiadanie ważnej legitymacji PFK

 8. Posiadanie Karty Zawodniczej

 9. Ważne badania lekarskie (lekarz medycyny sportowej!)

 10. Udział w obozach – minimum 1x na sezon - nauka samodzielnego prowadzenia zajęć i nauka pełnienia funkcji opiekuna kolonijnego.

 11. Praca na rzecz Klubu (potwierdzona przez instruktora w dzienniczku zawodnika - dzienniczek może być w postaci zeszytu). – minimum 12 godzin / sezon (np. pomoc przy naborach, przy organizacji obozów, wyjazdów, pomoc przy organizacji i prowadzeniu zawodów, inne).


2 Kyu

 1. Wymagania techniczne- zgodnie z programem PFK

 2. Karencja minimum 1 – 3 lat (decyduje Prezes Klubu)

 3. Udział w zajęciach grupy zaawansowanej (ul. Szkolna w Katowicach) – minimum 96 godzin/ sezon, gdzie obecność jest każdorazowo potwierdzona przez instruktora prowadzącego grupę zaawansowaną. W przypadku niewypracowania wymaganej ilości godzin - udział w egzaminie WYKLUCZONY!!! W szczególnych przypadkach możliwe jest zmniejszenie wymaganej ilości godzin (np. choroba potwierdzona zwolnieniem lekarskim – brak potwierdzenia jest traktowane jako nieobecność nieusprawiedliwiona. Nieobecność powinna być zgłoszona u instruktora sensei Jacka Walaszczyka lub Prezesa Klubu).

 4. Absencja na zajęciach przed egzaminem nie może być dłuższa niż 4 tygodnie.

 5. Udział w zawodach ogólnopolskich minimum 1x w sezonie. W szczególnych przypadkach w zamian za udział w zawodach możliwe jest dopuszczenie zawodnika do egzaminu za jego szczególną aktywność na treningach i zaangażowanie na rzecz Klubu „Goliat”.

 6. Regularne opłacanie składek Klubowych

 7. Posiadanie ważnej legitymacji PFK

 8. Posiadanie Karty Zawodniczej

 9. Ważne badania lekarskie (lekarz medycyny sportowej!)

 10. Udział w obozach – minimum 1x na sezon- samodzielne prowadzenie zajęć i pełnienie funkcji opiekuna kolonijnego.

 11. Praca na rzecz Klubu (potwierdzona przez instruktora w dzienniczku zawodnika - dzienniczek może być w postaci zeszytu). – minimum 24 godzin / sezon (np. pomoc przy naborach, przy organizacji obozów, wyjazdów, pomoc przy organizacji i prowadzeniu zawodów, inne)

 12. Udział w minimum 2 zawodach klubowych w charakterze sędziego.


1 Kyu

 1. Wymagania techniczne- zgodnie z programem PFK

 2. Karencja minimum 1 – 3 lat (decyduje Prezes Klubu)

 3. Udział w zajęciach grupy zaawansowanej (ul. Szkolna w Katowicach) – minimum 96 godzin/ sezon, gdzie obecność jest każdorazowo potwierdzona przez instruktora prowadzącego grupę zaawansowaną. W przypadku niewypracowania wymaganej ilości godzin - udział w egzaminie WYKLUCZONY!!! W szczególnych przypadkach możliwe jest zmniejszenie wymaganej ilości godzin (np. choroba potwierdzona zwolnieniem lekarskim – brak potwierdzenia jest traktowane jako nieobecność nieusprawiedliwiona. Nieobecność powinna być zgłoszona u instruktora sensei Jacka Walaszczyka lub Prezesa Klubu).

 4. Absencja na zajęciach przed egzaminem nie może być dłuższa niż 4 tygodnie.

 5. Udział w zawodach ogólnopolskich minimum 1x w sezonie. W szczególnych przypadkach w zamian za udział w zawodach możliwe jest dopuszczenie zawodnika do egzaminu za jego szczególną aktywność na treningach i zaangażowanie na rzecz Klubu „Goliat”.

 6. Regularne opłacanie składek Klubowych

 7. Posiadanie ważnej legitymacji PFK

 8. Posiadanie Karty Zawodniczej

 9. Ważne badania lekarskie (lekarz medycyny sportowej!)

 10. Udział w obozach – minimum 1x na sezon- samodzielne prowadzenie zajęć i pełnienie funkcji opiekuna kolonijnego.

 11. Praca na rzecz Klubu (potwierdzona przez Prezesa w dzienniczku zawodnika). – minimum 30godzin / sezon (np. pomoc przy naborach, przy organizacji obozów, wyjazdów, pomoc przy organizacji i prowadzeniu zawodów, inne)

 12. Udział w minimum 2 zawodach klubowych w charakterze sędziego.

 13. Czynne zaangażowanie na rzecz rozwoju Klubu „Goliat”

 14. Praca w charakterze asystenta ( w postaci wolontariatu) – wymagane prowadzenie dzienniczka pracy asystenta, potwierdzanego co miesiąc przez instruktora – opiekuna i Prezesa Klubu.


1 Dan

 1. Wymagania jak na 1 Kyu

 2. Wymagania zgodne z regulaminem PFK

 3. Samodzielne prowadzenie sekcji lub znaczące miejsca medalowe na zawodach międzynarodowych rangi ME, MŚ, Pucharu Świata. Inne przypadki dopuszczenia do egzaminu Mistrzowskiego z pominięciem wymogów zawartych w pkt.3 – rozpatruje Prezes Klubu indywidualnie dla każdego kandydata. W przypadku niespełnienia przez kandydata wszystkich wymogów zawartych w pkt.2 – decyduje Hanshi Jan Dyduch po konsultacji z Sensei Jerzym Walaszczykiem.

 4. Ukończenie kursu Opiekuna Kolonijnego – złożenie oryginału lub xerokopii dokumentu w biurze Klubu

 5. Posiadanie legitymacji Instruktora Sportu w dyscyplinie Karate

 6. Udział w minimum 3 zawodach klubowych w charakterze sędziego.

 7. Udział w zawodach ogólnopolskich w charakterze sędziego (nie dotyczy osób startujących w danych zawodach).

 

*) W przypadkach nie objętych w/w Regulaminem decyduje Prezes Klubu Sensei Jerzy Walaszczyk.
ZAMÓW POKAZ


facebookInformacje dla ćwiczących


karateoyama.pl