karateoyama.pl
Serwis Karate Oyama

Egzaminy

Egzaminy na niższe stopnie kyu odbywają się trzy razy do roku oraz jeden egzamin dodatkowy jest przeprowadzany na obozie letnim w Osowcu (Opole Turawa).

                  Regulamin klubowy dopuszczający do egzaminów na

                 wyższe stopnie KYU / DAN

4 Kyu

 1. Wymagania techniczne- zgodnie z programem PFK

 2. Karencja minimum 1 – 2 lat (decyduje Prezes Klubu)

 3. Udział w zajęciach grupy zaawansowanej (ul. Szkolna w Katowicach) – minimum 50 godzin/ sezon, gdzie obecność jest każdorazowo potwierdzona przez instruktora prowadzącego grupę zaawansowaną. W przypadku niewypracowania wymaganej ilości godzin - udział w egzaminie WYKLUCZONY!!! W szczególnych przypadkach możliwe jest zmniejszenie wymaganej ilości godzin (np. choroba potwierdzona zwolnieniem lekarskim – brak potwierdzenia jest traktowane jako nieobecność nieusprawiedliwiona. Nieobecność powinna być zgłoszona u instruktora sensei Jacka Walaszczyka lub Prezesa Klubu).

 4. Absencja na zajęciach przed egzaminem nie może być dłuższa niż 4 tygodnie.


3 Kyu

 1. Wymagania techniczne- zgodnie z programem PFK

 2. Karencja minimum 1 – 2 lat (decyduje Prezes Klubu)

 3. Udział w zajęciach grupy zaawansowanej (ul. Szkolna w Katowicach) – minimum 90 godzin/ sezon, gdzie obecność jest każdorazowo potwierdzona przez instruktora prowadzącego grupę zaawansowaną. W przypadku niewypracowania wymaganej ilości godzin - udział w egzaminie WYKLUCZONY!!! W szczególnych przypadkach możliwe jest zmniejszenie wymaganej ilości godzin (np. choroba potwierdzona zwolnieniem lekarskim – brak potwierdzenia jest traktowane jako nieobecność nieusprawiedliwiona. Nieobecność powinna być zgłoszona u instruktora sensei Jacka Walaszczyka lub Prezesa Klubu).

 4. Absencja na zajęciach przed egzaminem nie może być dłuższa niż 4 tygodnie.

 5. Udział w zawodach ogólnopolskich lub minimum 2 zawodach klubowych (dotyczy szczególnie dzieci i młodzieży). W szczególnych przypadkach w zamian za udział w zawodach możliwe jest dopuszczenie zawodnika do egzaminu za jego szczególną aktywność na treningach i zaangażowanie na rzecz Klubu „Goliat”.

 6. Regularne opłacanie składek Klubowych

 7. Posiadanie ważnej legitymacji PFK

 8. Posiadanie Karty Zawodniczej

 9. Ważne badania lekarskie (lekarz medycyny sportowej!)

 10. Udział w obozach – minimum 1x na sezon - nauka samodzielnego prowadzenia zajęć i nauka pełnienia funkcji opiekuna kolonijnego.

 11. Praca na rzecz Klubu (potwierdzona przez instruktora w dzienniczku zawodnika - dzienniczek może być w postaci zeszytu). – minimum 12 godzin / sezon (np. pomoc przy naborach, przy organizacji obozów, wyjazdów, pomoc przy organizacji i prowadzeniu zawodów, inne).


2 Kyu

 1. Wymagania techniczne- zgodnie z programem PFK

 2. Karencja minimum 1 – 3 lat (decyduje Prezes Klubu)

 3. Udział w zajęciach grupy zaawansowanej (ul. Szkolna w Katowicach) – minimum 96 godzin/ sezon, gdzie obecność jest każdorazowo potwierdzona przez instruktora prowadzącego grupę zaawansowaną. W przypadku niewypracowania wymaganej ilości godzin - udział w egzaminie WYKLUCZONY!!! W szczególnych przypadkach możliwe jest zmniejszenie wymaganej ilości godzin (np. choroba potwierdzona zwolnieniem lekarskim – brak potwierdzenia jest traktowane jako nieobecność nieusprawiedliwiona. Nieobecność powinna być zgłoszona u instruktora sensei Jacka Walaszczyka lub Prezesa Klubu).

 4. Absencja na zajęciach przed egzaminem nie może być dłuższa niż 4 tygodnie.

 5. Udział w zawodach ogólnopolskich minimum 1x w sezonie. W szczególnych przypadkach w zamian za udział w zawodach możliwe jest dopuszczenie zawodnika do egzaminu za jego szczególną aktywność na treningach i zaangażowanie na rzecz Klubu „Goliat”.

 6. Regularne opłacanie składek Klubowych

 7. Posiadanie ważnej legitymacji PFK

 8. Posiadanie Karty Zawodniczej

 9. Ważne badania lekarskie (lekarz medycyny sportowej!)

 10. Udział w obozach – minimum 1x na sezon- samodzielne prowadzenie zajęć i pełnienie funkcji opiekuna kolonijnego.

 11. Praca na rzecz Klubu (potwierdzona przez instruktora w dzienniczku zawodnika - dzienniczek może być w postaci zeszytu). – minimum 24 godzin / sezon (np. pomoc przy naborach, przy organizacji obozów, wyjazdów, pomoc przy organizacji i prowadzeniu zawodów, inne)

 12. Udział w minimum 2 zawodach klubowych w charakterze sędziego.


1 Kyu

 1. Wymagania techniczne- zgodnie z programem PFK

 2. Karencja minimum 1 – 3 lat (decyduje Prezes Klubu)

 3. Udział w zajęciach grupy zaawansowanej (ul. Szkolna w Katowicach) – minimum 96 godzin/ sezon, gdzie obecność jest każdorazowo potwierdzona przez instruktora prowadzącego grupę zaawansowaną. W przypadku niewypracowania wymaganej ilości godzin - udział w egzaminie WYKLUCZONY!!! W szczególnych przypadkach możliwe jest zmniejszenie wymaganej ilości godzin (np. choroba potwierdzona zwolnieniem lekarskim – brak potwierdzenia jest traktowane jako nieobecność nieusprawiedliwiona. Nieobecność powinna być zgłoszona u instruktora sensei Jacka Walaszczyka lub Prezesa Klubu).

 4. Absencja na zajęciach przed egzaminem nie może być dłuższa niż 4 tygodnie.

 5. Udział w zawodach ogólnopolskich minimum 1x w sezonie. W szczególnych przypadkach w zamian za udział w zawodach możliwe jest dopuszczenie zawodnika do egzaminu za jego szczególną aktywność na treningach i zaangażowanie na rzecz Klubu „Goliat”.

 6. Regularne opłacanie składek Klubowych

 7. Posiadanie ważnej legitymacji PFK

 8. Posiadanie Karty Zawodniczej

 9. Ważne badania lekarskie (lekarz medycyny sportowej!)

 10. Udział w obozach – minimum 1x na sezon- samodzielne prowadzenie zajęć i pełnienie funkcji opiekuna kolonijnego.

 11. Praca na rzecz Klubu (potwierdzona przez Prezesa w dzienniczku zawodnika). – minimum 30godzin / sezon (np. pomoc przy naborach, przy organizacji obozów, wyjazdów, pomoc przy organizacji i prowadzeniu zawodów, inne)

 12. Udział w minimum 2 zawodach klubowych w charakterze sędziego.

 13. Czynne zaangażowanie na rzecz rozwoju Klubu „Goliat”

 14. Praca w charakterze asystenta ( w postaci wolontariatu) – wymagane prowadzenie dzienniczka pracy asystenta, potwierdzanego co miesiąc przez instruktora – opiekuna i Prezesa Klubu.


1 Dan

 1. Wymagania jak na 1 Kyu

 2. Wymagania zgodne z regulaminem PFK

 3. Samodzielne prowadzenie sekcji lub znaczące miejsca medalowe na zawodach międzynarodowych rangi ME, MŚ, Pucharu Świata. Inne przypadki dopuszczenia do egzaminu Mistrzowskiego z pominięciem wymogów zawartych w pkt.3 – rozpatruje Prezes Klubu indywidualnie dla każdego kandydata. W przypadku niespełnienia przez kandydata wszystkich wymogów zawartych w pkt.2 – decyduje Hanshi Jan Dyduch po konsultacji z Sensei Jerzym Walaszczykiem.

 4. Ukończenie kursu Opiekuna Kolonijnego – złożenie oryginału lub xerokopii dokumentu w biurze Klubu

 5. Posiadanie legitymacji Instruktora Sportu w dyscyplinie Karate

 6. Udział w minimum 3 zawodach klubowych w charakterze sędziego.

 7. Udział w zawodach ogólnopolskich w charakterze sędziego (nie dotyczy osób startujących w danych zawodach).

 

*) W przypadkach nie objętych w/w Regulaminem decyduje Prezes Klubu Sensei Jerzy Walaszczyk.
ZAMÓW POKAZ


facebookInformacje dla ćwiczących


karateoyama.pl